Тествай Hobot

Уважаеми клиенти,
Предоставяме демонстрационни мостри, за да се убедите, че Hobot е един от най-добрите почистващи роботи на пазара, а и единственият мултифункционален робот в Света.

Тестването на уреда е напълно безплатно, необходимо е да заявите на 0700 20 505 демонстрационна бройка, която ще получите при първа възможност от офиса ни за тестване в дома Ви в рамките на 24ри часа /достатъчно време поне за 2 пълни цикъла/. По време на престоя на уреда ни в дома Ви е необходимо да депозирате гаранционна сума, която е 500,-лв. Този депозит Ви се възстановява веднага и напълно при връщане на мострата в офиса ни.

За всеки просрочен ден от връщането на мострата начисляваме 5,-лв, тъй като губим клиенти от неизпълнението на ангажимента Ви по връщането. Нямате никакъв ангажимент за покупка. При забава на връщането повече от една седмица, се счита че е направена негаранционна продажба